USER:
  PASS:
   
 
 
   
  welcome  to  www.huayunmex.com  
 
 
 
 
Main Shipping Schedule
Update datetime:2007-6-26 15:00:07

Southeast Asian Schedule

 

Sunday direct to Singapore Jakarta Surabaya Penang (Singapore transit) Ho Chi Minh (Hong Kong transit)

Tuesday COSCO: Singapore 6 days - Kelang 7 days - Jakarta 10 days - Surabaya 12 days

Wednesday and Saturday: Busan transit Bangkok Laem Chabang Manila Bangkok Jakarta Surabaya Penang

Contact person: Miss Zhang Tel: 0532-86677916

 

Korean schedule

Inchon LCL (Qingdao Huangdao): Mr. Zhao Tel: 0532-86677915 Mon. Wed. Fri. Sat.

Inchon FCL (Qingdao Weidong): Mr. Zhang Tel: 0532-86677917 Mon. Wed. Fri.

Inchon FCL (Huangdao Pum Yang Shipping): Miss Zhou Tel: 0532-86677918 Wed. Sat.


Busan Pyungtack FCL Miss Zhou&Mr.Zhou Tel: 0532-85729911  Pyungtack Mon. Thu. 
                                                                                      Busan Tue. Wed. Fri. Sun.
Busan Pyungtack LCL Miss Zhang Tel: 0532-86677916 Pyungtack Mon. Thu.

Busan Wed. Sat.

Pyungtack(SITC BUSAN) Mr.Zhou Tel:0532-86677919 Sat.

Weihai Yantai 쭯 Inchon Miss Cai Tel: 0532-86677918  Tue. Thu. Sun.   

Freight price hotline:     13953201222   Mr. Wang

13969898263  Mr. Ma

  
 
     
 

Add:Room 1201 The Merchants Bank Tower,36 Hongkong Middle Road,Qingdao China.
Tel:0532-86677911~~~920   Fax:0532-86677700   PIC: MR.Wang& MS.Cai